Bangkok International Photo fair 2017

พบกับการแสดงสุดยอดนวัตกรรมการถ่ายภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แบรนด์กล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพมากมาย อบรมเทคนิคการถ่ายภาพ โดยช่างภาพแถวหน้าของเมืองไทยกับการเปิดเล่าเรื่องราว แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ผลงานภาพถ่าย เทคนิคการถ่ายภาพเฉพาะตัว ที่ไม่เคยเปิดเผยพร้อมเรื่องราวประสบการณ์งานถ่ายภาพอย่างเจาะลึก ,สัมมนาการถ่ายภาพ 19 หัวข้อ ,นิทรรศการภาพถ่ายที่มากที่สุดจากช่างภาพมือออาชีพ,นิทรรศการจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา ฯลฯ

Details

Date

29-November-2017 - 03-December-2017

Time

11:00 - 21:00
Venue

Loacation

EH 102-104
Organizer
สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ (Photo Business Association)

Website

Tel

(66)2803 7570- 1 , (66)2016 1133

Fax

(66) 2803 7572