20 ต.ค. 2559
Thailand Tourism Confidence Index
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย