5 เม.ย. 2559
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนมีนาคม 59
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนมีนาคม 59 โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย