สมาคมได้จัดงานอบรม Communication for Creative Exhibiton เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมคึกคัก

5 Sep 2013

ผู้ชนะการแข่งขันกอล์ฟประจำปีของสมาคม

18 Jul 2013

พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2556 สมาคมได้จัดการฝึกอบรมการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ให้มีความสามารถในการเป็นวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยวิทยากร ดร.ตรรกะ เทศศิริ

10 Jul 2013

สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) นำโดยนายกสมาคม คุณพรรธระพี ชินะโชติ ประธานอนุกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คุณทัศพันธุ์ อิศรศักดิ์ ณอยุธยา เลขาธิการสมาคม คุณอรุณ เทง และกรรมการบริหารคุณธรรศ์นภัสสร ลีลาเชิดชัย คุณพันเลิศ รัตนะ
พาสมาชิกเดินทางไปดูงานที่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2556

1 Jul 2013

 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 โดย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

25 Apr 2013

TEA now on Facebook.com, you can search word for "Thai Exhibition" will be present page of TEA upload for your information.
 
See you on FB!

17 Jan 2012