88 อาคาร ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ถนน บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02 744 5370-71
โทรสาร : 02 744 5385
อีเมล : tea@thaitradeshow.com

Firstname :
Lastname :
Position :
Company :
Address :
Telephone :
Website :
Email :
Message :