28 ตุลาคม 2559
IMAGE START DATE END DATE
  EVENT NAME
LOCATION
27
ต.ค.
27 ต.ค. 2559 30 ต.ค. 2559
มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหาร และอุปกรณ์ ครั้งที่ 11
27
ต.ค.
27 ต.ค. 2559 30 ต.ค. 2559
26th Thailand Baby & Kids Best Buy 2016
28
ต.ค.
28 ต.ค. 2559 30 ต.ค. 2559
THAILAND GAME SHOW BIG FESTIVAL 2016
28
ต.ค.
28 ต.ค. 2559 30 ต.ค. 2559
Thai Bev Expo 2016
28
ต.ค.
28 ต.ค. 2559 28 ต.ค. 2559
2016 Lee Jong Suk Fan Meeting Variety in Bangkok