25 มิถุนายน 2559
IMAGE START DATE END DATE
  EVENT NAME
LOCATION
22
มิ.ย.
22 มิ.ย. 2559 26 มิ.ย. 2559
บางกอก อินเตอร์เนชันแนล ออโต ซาลอน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
22
มิ.ย.
22 มิ.ย. 2559 25 มิ.ย. 2559
Manufacturing Expo 2016
23
มิ.ย.
23 มิ.ย. 2559 26 มิ.ย. 2559
งานแสดงสินค้ากีฬา สร้างสรรค์กีฬาไทยสู่สากล 2559
23
มิ.ย.
23 มิ.ย. 2559 26 มิ.ย. 2559
Commart NextGen 2016