10 มิถุนายน 2559
IMAGE START DATE END DATE
  EVENT NAME
LOCATION
06
มิ.ย.
06 มิ.ย. 2559 13 มิ.ย. 2559
OTOP Midyear 2016
08
มิ.ย.
08 มิ.ย. 2559 11 มิ.ย. 2559
EPIF 2016
09
มิ.ย.
09 มิ.ย. 2559 11 มิ.ย. 2559
E-Biz Expo